สอบก่อนเรียน

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.เมฆเซอโรสเตรตัสจะทำให้เกิดลักษณะในข้อใด

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข.ท้องฟ้าแจ่มใส
  ค.  พระอาทิตย์ทรงกลด
  ง.  ฝนตกปรอย ๆ
2. เมฆคิวมูโลนิมบัสจะทำให้อากาศมีลักษณะอย่างไร
  ก.  ฟ้าผ่าแล้ง
  ข. ฝนตกต่อเนื่อง 
  ค. ท้องฟ้าแจ่มใส
  ง.  ท้องฟ้ามืดคลึ้ม
3. เมฆสเตรตัสทำให้อากาศมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข. ฝนตกปรอบ ๆ
  ค. ฝนฟ้าคะนอง
  ง.พระอาทิตย์ทรงกลด

4. ถ้าพบว่าในท้องฟ้ามีเมฆนิมโบสเตรตัสปกคลุมอยู่อากาศจะมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ฝนตกปรอย ๆ
  ข.  ฝนฟ้าคะนอง
  ค.  ฟ้าผ่าแล้ง
  ง.  ฝนตกต่อเนื่อง

5. ถ้าพบว่าเมฆอัลโตคิวมูลัสเปลี่ยนรูปร่างไปจนมองไม่เห็นรูปร่างที่แน่นอนแสดงว่าจะเกิดอะไร

  ก.  ฝนจะตก
  ข.  ท้องฟ้าแจ่มใส
  ค.  พระอาทิตย์ทรงกลด
  ง.  ระวังฟ้าผ่า

6. ถ้าพบเมฆเซอรัสในท้องฟ้าอากาศจะมีลักษระอย่างไร

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข.  ท้องฟ้าแจ่มใส
  ค.  ฝนฟ้าคะนอง
  ง.  ท้องฟ้ามืดคลึ้ม

7. ถ้าพบว่าเมฆสตราโตคิวมูลัสเบาบางลงท้องฟ้าจะมีลักษณะอย่างไร

  ก.  ฝนตกต่อเนื่อง
  ข. ฝนฟ้าคะนอง 
  ค.ท้องฟ้ามืดคลึ้ม 
  ง.อากาศแจ่มใสส

8. ถ้าพบเมฆทาวเวอริง คิวมูลัส  อากาศจะมีลักษณะอย่างไร

  ก. ฝนตกปรอย
  ข. ฝนตกแต่ฟ้าไม่คะนอง 
  ฝนฟ้าคะนอง  
  ง. อากาศแจ่มใส

9. ข้อใดคือลักษระพิเศษของเมฆเซอโรคิวมูลัส

 ก.  ทำให้ท้องฟ้ามืดคลึ้ม
ข.  คงรูปอยู่ไม่นาน
ค.  จะมีฝนฟ้าคะนอง
ง.  ทำให้เกิดฝนตกปรอย ๆ

10.ถ้าพบเมฆนิมโบสเตรตัส  อากาศจะมีลักษณะตามข้อใด

  1. อากาศแจ่มใส
  2. เกิดพระอาทิตย์ทรงกลด
  3. ท้องฟ้ามืดคลึ้ม
  4.ฝนตกต่อเนื่อง

  ก. ข้อ 1 และ 2
  ข. ข้อ 2 และ 3
  ค. ข้อ 3 และ4
  ง. ข้อ 1 และ 3 จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนองคาย

Copyright (c) 2004 Suttirut Srisongkram  All rights reserved.

  

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.