เมฆชั้นสูง

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
เซอร์รัส 
เซอร์โรคิวมูลัส 
เซอร์โรสเตรตัส 

เมฆชั้นสูง  (high cloud)

         ระดับความสูงของฐานเมฆจะอยู่ในช่วง 20,000 ถึง 60,000 เมตร  (6 ถึง 18 กิโล        เมตร) แต่จุดสูงสุดของก้อนเมฆจะไม่มีระดับที่แน่นอน  มีลักษณะคล้ายปุยฝ้าย มีสี       ขาว หรือสีเทาอ่อน เกิดขึ้นจากเกล็ดน้ำแข็ง  โดยเป็นเมฆที่ไม่ทำให้เกิดฝน เมฆใน       กลุ่มนี้  สามารถแบ่งย่อยโดยเรียงจากระดับความสูงตามลำดับ ดังนี้

เมฆเซอรัส

เซอร์โรคิวมูลัส

เซอร์โรสเตรตัส

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.