เซอร์โรคิวมูลัส

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
เซอร์รัส 
เซอร์โรคิวมูลัส 
เซอร์โรสเตรตัส 

 

 เซอร์โรคิวมูลัส

(Cirrocumulus)Cc

            ลักษณะเป็นเกล็ดบาง ๆ สีขาวหรือเป็นละอองคลื่นเล็ก ๆ อยู่ติดกันบางตอนจะแยกจากกันแต่จะอยู่เรียงกันอย่างเป็นระเบียบ  โปร่งแสง  เมฆชนิดนี้จะอยู่รูปเต็มไม่นานก็จะเปลี่ยนเป็นเมฆชนิดอื่น

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.