เซอร์โรสเตรตัส

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
เซอร์รัส 
เซอร์โรคิวมูลัส 
เซอร์โรสเตรตัส 

 

 เซอโรสเตรตัส

(Cirrostratus) Ca

 

                มีลักษณะเป็นแผ่นยาวบาง ๆ ครอบคลุมท้องฟ้าเกือบทั้งหมดทำให้เกิดพระอาทิตย์หรือพระจันทร์ทรงกลด 

 

จจัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.