อัลโตคิวมูลัส

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
อัลโตคิวมูลัส 
อัลโตสเตรตัส 

 

 อัลโตคิวมูลัส

Altocumulus (Ac)

          รูปร่างคล้ายคลื่นในทะเล  เป็นก้อนที่มีสีขาวปนเทา  และทำให้เกิดเงา  มักอยู่ในเส้นขนานกันหากเมฆชนิดนี้เริ่มเปลี่ยนแปลงจนมองไม่เห็นเป็นรูปร่างแสดงว่าจะมีฝนตก

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.