อัลโตสเตรตัส

 

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
อัลโตคิวมูลัส 
อัลโตสเตรตัส 

 

 เมฆอัลโตสเตรตัส

(Altostratus)  As

เมฆที่มีสีเทาปนขาวหรือสีเทาปนน้ำเงิน  มีลักษณะเป็นแผ่น ๆ แต่หนากว่าและต่ำกว่าเซอร์โรสตราตัส บางครั้งเราจะเห็นแสงอาทิตย์สามารถส่องผ่านก้อนเมฆได้อย่างมัว ๆ แต่จะไม่มีพระอาทิตย์ทรงกลด

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.