เมฆชั้นต่ำ

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
สตราโตคิวมูลัส 
สเตรตัส 
นิมโบสเตรตัส 

เมฆชั้นต่ำ (low  cloud)

      จะมีระดับความสูงจากพื้นไม่เกิน 6,500 ฟุต (2 กิโลเมตร) สามารถแบ่งย่อยโดยเรียง จาก ความสูงมากไปหาความสูงน้อย  คือ

สตราโตคิวมูลัส.

สเตรตัส.

นิมโบสเตรตัส.

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.