นิมโบสเตรตัส

   

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
สตราโตคิวมูลัส 
สเตรตัส 
นิมโบสเตรตัส 

 

 นิมโบสเตรตัส

(Nimbostratus) Ns

 

                     มีลักษณะเป็นแผ่นหนาสีเทาแก่สม่ำเสมอ  ทำให้ท้องฟ้ามืดคลึมแผ่กว้างออกไปไม่เป็นรปร่าง ซึ่งเป็นเมฆที่ก่อให้เกิดฝนตกต่อเนื่องคือ เมฆฝน

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.