ก่อตัวในแนวตั้ง

   

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
คิวมูลัส 
คิวมูโลนิมบัส 
ทาวเวอร์ริง คิวมูลัส 

 

 เมฆก่อตัวในแนวตั้ง (vertical development cloud)

      ระดับความสูงเฉลี่ยของฐานเมฆอยู่ที่ 1,600 ฟุต (500 เมตร) ส่วนความสูงของยอดเมฆอาจสูงได้ถึงระดับ  เมฆเซอรัสในกลุ่มเฆชั้นสูง เป็นเมฆที่ก่อตัวได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน และสามารถแบ่งออกเป็น

คิวมูลัส.

คิวมูโลนิมบัส.

ทาวเวอร์ริงคิวมูลัส.

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.