คิวมูลัส

   

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
คิวมูลัส 
คิวมูโลนิมบัส 
ทาวเวอร์ริง คิวมูลัส 

 

 คิวมูลัส

(Cumulus) Cu

 

 

 

                  ลักษณะคล้ายเมฆเซอร์โรคิวมูลัสแต่มีขนาดใหญ่กว่า  เป็นเมฆที่มีขนาดหนาและก้อนใหญ่มักก่อตัวเหนือกระแสลมอย่างรวดเร็วโดยก่อตัวจากแนวดิ่งลอยตัวขึ้นไปเป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ 4-5 ก้อน เป็นแนวนอนหรือแบนกว้าง 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.