คิวมูโลนิมบัส

   

Homeผู้จัดทำสอบก่อนเรียนเมฆชั้นสูงเมฆชั้นกลางเมฆชั้นต่ำก่อตัวในแนวตั้งสอบหลังเรียน
คิวมูลัส 
คิวมูโลนิมบัส 
ทาวเวอร์ริง คิวมูลัส 

 

 คิวมูโลนิมบัส

(Cumulonimbus) Cb

 

 

                 เป็นเมฆที่มีก้อนหนาทึบที่สุดแผ่กระจายในแนวดิ่งและลอยตัวอยู่สูงคล้ายภูเขาที่ล่องลอบยอยู่บนฟากฟ้า  บริเวณฐานจะมีสีดำ  ส่วนยอดเป็นรูปทั่งหรือแหลนเป็นสีขาว  อยู่กระจัดกระจายหรืทอรวมกันอยู่ ทำให้ฝนตก หรือเรียกว่าฟ้าคะนอง

 

จัดทำโดยครูสุทธิรัตน์  ศรีสงคราม
โโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม  จังหวัดหนอคาย

Copyright (c) 2004  Mrs Suttirut  Srisongkram   All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2001 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.