แบบทดสอบหลังเรียน

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนแหล่งก่อเกิดพลังงานระบบสุริยะนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมนุษย์ในอวกาศแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. จากทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่อธิบายว่ารังสีความร้อนที่กระจายอยู่ในเอกภพมาจากอะไร

  ก.  เป็นพลังงานความร้อนที่ดาวฤกษ์แผ่รังสีออกมา 
  ข.  เป็นพลังงานความร้อนที่ดวงอาทิตย์แผ่รังสีออกมา 
  ค.  เป็นพลังงานความร้อนที่ได้มาจากการชนกันของดวงดาว
  ง.  เป็นพลังงานความร้อนที่เหลือจากการระเบิดครั้งใหญ่
2. นักดาราศาสตร์แบ่งชนิดของดาวฤกษ์ โดยใช้เกณฑ์ในข้อใด
  ก.  สีและมวล
  ข.  สีและอุณหภูมิผิว
  ค.  มวลและความสว่าง 
  ง.  มวลและกำลังส่องสว่าง
3. สีของดาวฤกษ์ในข้อใดมีการเรียงลำดับตามอุณหภูมิพื้นผิวจากสูงไปต่ำ

  ก.  ขาว  แดง  ส้ม
  ข.  แดง เหลือง ขาว
  ค.  น้ำเงิน  ขาว ส้ม 
  ง.  เหลือง  ส้ม น้ำเงิน

4. เพราะเหตุใดดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงในระบบสุริยะจึงต้องโคจรรอบดวงอาทิตย์

  ก.  เพราะดวงอาทิตย์มีขนาดใหญ่มากกว่า
  ข. เพราะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีแรงโน้มถ่วงมาก 
  ค.  เพราะดวงอาทิตย์มีแสงสว่างในตัวเอง
  ง.  เพราะดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ

5. ดาวเคราะห์ยักได้แก่ข้อใด

  ก. โลก
  ข.  ดาวงอาทิตย์
  ค.  ดาวอังคาร
  ง.  ดาวพฤหัสบดี

6. ถ้าโลกไม่มีบรรยากาศห่อหุ้ม สิ่งมีชีวิตจะได้รับอันตรายมากที่สุดจากชนิดของพลังงานที่ดวงอาทิตย์ส่งมายังโลกคือ

  ก.  แสงธรรมดา
  ข.  รังสีเอกซ์
  ค.  รังสีอัลตราไวโอเลต
  ง.  อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า

7. ระบบต่อไปนี้ระบบใดมีขนาดใหญ่ที่สุด

  ก.  เอกภพ
  ข.  กาแล็กซี
  ค.  ระบบสุริยะ
  ง.  ทางช้างเผือก

8. สภาวะเอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตให้อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์นั้นได้ ควรเป็นอย่างไร

  ก. ไม่ร้อนมาก  และไม่หนาวเย็นเกินไป
  ข.  ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์พอเหมาะ 
  ค.  มีน้ำในการดำรงชีวิต 
  ง.  ถูกทุกข้อ

9. การเกิดจุดบนดวงอาทิตย์มากที่สุด  ระยะห่างประมาณกี่ปี

  ก.  10  ปี
  ข.  11 ปี
  ค.  12  ปี
  ง.   13 ปี

10. ข้อใดกล่าวผิด

              ก.  ดาวหางปรากฎเคลื่อนที่ไปท่ามกลางดาวฤกษ์
              ข.  หางดาวหางพุ่งไปในทิศตรงข้ามกับดวงอาทิตย์
              ค.  ดาวหางจัดเป็นวัตถุท้องฟ้าที่มีแสงสว่างในตัวเอง เนื่องจากประกอบด้วยแก๊สต่าง ๆ และเสียดสีกันขณะโคจร
              ง.  ดาวตกและอุกกาบาตเป็นส่วนที่เหลือของดาวหาง และเกิดการลุกไหม้จากการเสียดสีกับบรรยากาศโลก 

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All right reserved.
Email  :   miyugi99@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.