นักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียง

Homeแบบทดสอบก่อนเรียนแหล่งก่อเกิดพลังงานระบบสุริยะนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมนุษย์ในอวกาศแบบทดสอบหลังเรียน

 

อริสโตเติล 
พโตเลมี 
โคเปอร์นิคัส 
เคปเลอร์ 
กาลิเลโอ กาลิเลอิ 

 

นักดาราศาสตร์ทีมีชื่อเสียง

     การที่  ดาราศาสตร์  ( Astronomy)  มิได้มีสภาพดังที่เคยเป็นมาในสมัยโบราณนั้นก็เพราะเหล่านักบวชผู้มีหน้าสังเกตการณ์ท้องฟ้าได้ค้นหาเรื่องราวเกี่ยวกับดาวฤกษ์ต่าง ๆ  เพื่อตอบคำถามทีมีมาไม่เว้นแต่ละวัน  นอกจากนั้นเหล่านักคิดคนสำคัญชาวกรีกซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งวิชาวิทยาศาสตร์ (science)  ก็เป็นพวกแรกที่ได้ศึกษาท้องฟ้าซึ่งเป็นฐานที่มาของวิชาดาราศาตร์ 

 

จัดทำโดย ครูอรพิน  สีแก้ว
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม   พะเยา
Copyright(c)2006 Ms.Oraphin Seekaew. All right reserved.
Email  :   miyugi99@hotmail.com

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.