การใช้งานโปรแกรม Browser

 

About myselfBrowser คืออะไรควบคุมการทำงานการค้นหาการตั้งค่าแสดงอักษรการพิมพ์เว็บเพจการบันทึกเว็บเพจอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

thaigoodview@hotmail.com

 

            การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ ต้องมีโปรแกรม Browser สำหรับใช้งาน สื่อที่ท่านกำลังใช้นี้มีเนื้อหาประกอบดวย 6 ส่วน ได้แก่

  • browserคืออะไร?
  • เครื่องมือประจำ browser
  • ควบคุมการทำงาน
  • ค้นหา เก็บเว็บไซต์
  • ประวัติการท่องเว็บ
  • ตั้งค่าแสดงอักษร
  • สั่งพิมพ์เว็บเพจ
  • บันทึกรูปภาพ
  • เว็บเพจ
  • หยิบภาพเป็น
  • เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ


ตั้งแต่ 04 พฤศจิกายน 2545
คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com. All rights reserved.