วันลอยกระทง

Homeผู้จัดทำประวัติความเป็นมาเรื่องน่ารู้ภาพลอยกระทง

         วันลอยกระทงตรงกับวันขึ้น 15 คำ เดือน 12 ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยประมาณ 700 ปีมาแล้ว

           ประเพณีลอยกระทงได้เข้าสู่ประเทศไทยในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีประมาณ พ.ศ. 1800 ดังปรากฏในหนังสือนางนพมาศ ผู้เป็นพระสนมเอกของพระร่วงเจ้าว่า "ครั้นวันเพ็ญเดือน 12 ข้าน้อยได้กระทำโคมลอย คิดตกแต่งให้งามประหลาดกว่าโคมสนมกำนัลทั้งปวงจึงเลือกผกาเกษรสีต่างๆ มาประดับเป็นรูปกระมุทกลีบบานรับแสงจันทร์ใหญ่ประมาณเท่ากงระแทะ ล้วนแต่พรรณดอกไม้ซ้อนสีสลับให้ป็นลวดลาย..." เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้าได้เสด็จฯทางชลมารค ทอดพระเนตรกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระราชหฤทัย จึงมีพระราชโองการฯให้จัดพิธีลอยกระทงเป็นประจำทุกปี ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองพระราชพิธีนี้จึงได้ถือปฏิบัติเป็นประจำจนกระทั่งบัดนี้

ลอยกระทง

ภาษามือ ลอยกระทง

แหล่งข้อมูล

 

เนื้อหาที่ได้รวบรวมมานี้ ได้มาจากแหล่งข้อมูลดังนี้

1. ประเพณี พิธีมงคล และวันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2539.
2. http://www.thaigoodview.com/library/studentshow/st2545/5-5/no27/loykratong.html
3. http://www.lib.ru.ac.th/journal/loykrathong1.html
 

 

เนื้อหาแนะนำ

กล้วยไม้

วันลอยกระทง

วันขึ้นปีใหม่

ประเพณีตัดเปีย

วันครู

วันเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.