เสือติดกรงเหล็ก

   

Homeผู้จัดทำเสือติดกรงเหล็กคติธรรม

 

ผู้ช่วยคนที่1 
ผู้ช่วยคนที่2 
ผู้ช่วยคนที่3 
หมาไนแกล้งโง่ 
คำตอบของหมาไน 

 anicake_yellow.gif เล่ากันมาว่า  ยังมีเสือตัวหนึ่งติดกรงเหล็กที่นายพรานดักไว้ดิ้นไม่หลุด  เพราะกรงแข็งแรงแน่นหนามาก  เห็นตาพราหมณ์เดินมาจึงร้องขอให้ช่วย  ขั้นแรกพราหมณ์ก็จะไม่ช่วยเพราะกลัวเสือจะจับกิน  แต่เสืออ้อนวอนและสัญญาว่าเมื่อตนพ้นจากกรงเหล็กแล้วจะยอมเป็นบ่าวให้ตาพราหมณ์ใช้  พราหมณ์จึงช่วยเปิดประตูกรงให้  ครั้นเสือออกจากกรงได้แล้วจึงตรงเข้าหาตาพราหมณ์จะกินเป็นอาหาร  เพราะหิวมานานแล้ว  พราหมณ์จึงอ้อนวอนให้นึกถึงความหลังมีความกตัญญูรู้คุณที่ตนได้ช่วยเหลือ แต่เสือไม่ยอมบอกพราหมณ์ว่าต้องไปหาผู้ช่วยมายืนยันเสียก่อนว่า "คนกตัญญู" มีหรือไม่ในโลกนี้  ถ้าพูดดีมีเหตุผลก็จะไม่กิน  ถ้าพูดไม่เข้าท่าก็จะกินเสีย  

 

 

 

 

จัดทำโดยครูอัญชลี  สิงห์โต

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

Copyright(c)2004Miss.A Si.All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.