คติธรรม

   

Homeผู้จัดทำเสือติดกรงเหล็กคติธรรม

 

 

 

เรื่องนี้มีคติ  4  ประการ

 

                1.  อย่าทำคุณกับคนอกตัญญูเพราะคนอกตัญญูนั้น แม้เราจะยกแผ่นดินทั้งหมดโลกนี้ให้แก่เขาก็ไม่อาจทำให้เขาพอใจได้  เมื่อมีโอกาสจิตใจเขาจะเนรคุณทันที ดุจพราหมณ์ทำคุณแก่เสือ

               2. คนอกตัญญูย่อมประสบความพินาศ  เหมือนเสืออกตัญญูต่อพราหมณ์ ต้องติดกรงตาย    

              3.  อย่าโกรธง่าย ความโกรธไม่ดี  คนแม้มียศมีอำนาจเท่าใดก็ตามถ้าโกรธแล้วเป็นเอาดีอะไรไม่ได้เลย  ความโกรธปิดบังปัญญา  ทำให้ไม่เห็นบาปบุญคุญโทษ สุข ทุกข์ เหมือนเสือต้องติดกรงอีกเป็นครั้งที่ 2 เพราะความโกรธ   

               4.  อย่าดูหมิ่นผู้น้อยว่าโง่ไม่ฉลาดเท่าตน  เพราะถ้าผู้น้อยไม่หุนหันพลันแล่นมีความรอบคอบก็เอาชนะผู้ใหญ่ได้  เหมือนหมาในตัวน้อยกว่าเสือ อิทธิพลอำนาจก็น้อยกว่าเสือ แต่ก็เอาชนะเสือได้  เพราะมีปัญญารอบคอบไม่หุนหันพลันแล่น

 

 

 

 

 

 

จัดทำโดยครูอัญชลี  สิงห์โต

โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี 70170

Copyright(c)2004Miss.A Si.All rights reserved

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 Mr.Poonsak Sakkatatiyakul. All rights reserved.