สมัยสุโขทัย

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
กษัตริย์สมัยสุโขทัย 

 

สุโขทัย ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ.1792 - 2006 รวมระยะเวลา 214 ปี
มีพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วง รวม 9 พระองค์
พ่อขุนศรีอินทราทิตย์    
พ่อขุนบานเมือง
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พระยาเลอไทย
พระยางั่วนำถุม
พระมหาธรรมราชาที่ 1
พระมหาธรรมราชาที่ 2
พระมหาธรรมราชาที่ 3
พระมหาธรรมราชาที่ 4


จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com