สมัยอยุธยา

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

กษัตริย์สมัยอยุธยา 
สมเด็จพระนเรศวร 
กษัตริย์สมัยอยุธยา 

                                

 

อาณาจักรอยุธยาก่อตั้งขึ้น พ.ศ.1893 - 2310
รวมระยะเวลา 417 ปี มีพระมหากษัตริย์ 33 พระองค์
เช่น พระเจ้าอู่ทอง
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
สมเด็จพระนเรศวร
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศ

 


จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com