กษัตริย์สมัยอยุธยา

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

กษัตริย์สมัยอยุธยา 
สมเด็จพระนเรศวร 
กษัตริย์สมัยอยุธยา 

 

 

พระเจ้าอู่ทอง
ผลงานที่โดดเด่น
เปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็น จตุสดภ์ เวียง วัง คลัง นา
ยกย่องพระมหากษัตริย์เป็น"สมมติเทพ"หรือ"เทวราชา"

 

สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
ผลงานที่โดดเด่น
แต่งตั้งสมุหกลาโมเป็นหัวหน้าฝ่ายทหารและสมุหนายก
         เป็นหัวหน้าฝ่ายพลเรือน
แต่งตั้งยศบรรดาศักดิ์
แต่งตั้งราชทินนามของข้าราชการ
ออกกฎมณเพียรบาล

 


จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com