สมเด็จพระนเรศวร

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

กษัตริย์สมัยอยุธยา 
สมเด็จพระนเรศวร 
กษัตริย์สมัยอยุธยา 

 

 สมเด็จพระนเรศวร (พระมหาธรรมราชาธิราช + พระวิสุทธิกษัตรี)
เมื่อยังทรงพระเยาว์ เป็นตัวประกันที่เมืองพม่านาน 6 ปี
ผลงานโดดเด่น
กอบกู้เอกราช เมื่อพระชนมายุ 29 พรรษา
วีรกรรมที่เลื่องชื่อ เช่น พระแสงดาบคาบค่าย(พ.ศ.2129)การทำสงครามยุทธหัตถี(พ.ศ.2135)
เปิดการติดต่อกับต่างประเทศ สเปนและฮอลันดา
 


จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com