กษัตริย์สมัยอยุธยา

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

กษัตริย์สมัยอยุธยา 
สมเด็จพระนเรศวร 
กษัตริย์สมัยอยุธยา 

 

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ผลงานที่โดดเด่น
ผูกมิตรกับตะวันตกชาติอื่นเพื่อถ่วงดุลฮอลันดา
บาทหลวงฝรั่งเศสนำวิทยาการสมัยใหม่ เช่น การจัดโรงเรียนแบบตะวันตก การสร้างป้อมปราการ
ทรงต้อนรับคณะฑุตของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 โดยมีเชอวาลิเย เดอโชมมองต์เป็นหัวหน้า
นำคณะฑูตไทยซึ่งมี พระวิสุทธสุนทร(โกษาปาน)เป็นหัวหน้าเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่พระราชวังแวร์ซาย
สมเด็จพระเจ้าเอกทั
ไม่ทรงปรีชาสามารถ แต่ทรงปรารถนาในสมบัติ พระอนุชาจึงถวายราชสมบัติให้ การรุกรานของพม่าเว้นว่างไปนานได้เริ่มขึ้นอีก กรุงศรีอยุธยาจึงเสียกรุงแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 หลังจากถูกล้อมกรุงอยู่นานถึง 1 ปี 2 เดือน

 


จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com