สมัยธนบุรี

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

พระเจ้าตากสินมหาราช 

 

             อาณาจักรธนบุรีก่อตั้งขึ้น พ.ศ. 2310-2325 รวมระยะเวลา 15  ปี มีพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียว คือ พระเจ้าตากสินมหาราช

 


จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com