สมัยรัตนโกสินทร์

Homeผู้จัดทำสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาสมัยธนบุรีสมัยรัตนโกสินทร์

 

ร.๑ - ร.๓ 
ร.๔ - ร.๖ 
ร.๗ - ร.๙ 

 

 สมัยรัตนโกสินทร์
อาณารัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้น พ.ศ.2325 - ปัจจุบัน 
มีพระมหากษัตริย์ถึงปัจจุบัน 9 พระองค์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 

 


จัดทำโดย
ครูเอมอร ดวงจันทร์โชติ  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  จ.สระแก้ว
Copyright (c)MS.Am-on Dungjunchot.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com