แบบทดสอบก่อนเรียน

Homeแนะนำตัวหน่อยนะจ๊ะแบบทดสอบก่อนเรียนรู้จักวันคริสต์มาส..ต้นคริสต์มาส..ลุงซานต้าเป็นใครกันนะเกร็ดเล็กน้อยและเพลง

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว

1. วันคริสต์มาสตรงกับวันใด

  ก.  24 ธันวาคม
  ข.  25 ธันวาคม
  ค.  24 มกราคม
  ง.  26 มกราคม
2. วันคริสต์มาสเป็นวันที่ระลึกถึงใคร
  ก. พระเยซูคริสต์
  ข. พระพุทธเจ้า
  ค. พระแม่คงคา
  ง.  พระบิดา
3. ต้นคริสต์มาส ทำมาจากต้นอะไรบ้าง

  ก. ต้นไทรและต้นสน 
  ข. ต้นกล้วยและใบตอง 
  ค.  ต้นมะขามและต้นโอ๊ค
  ง.  ต้นสนและต้นโอ๊ค

4. ชื่อซานตาคลอสมาจากข้อใด

  ก. พระสงฆ์
  ข. ต้นไม้ 
  ค. นักบุญ
  ง. กวางเรนเดียร์

5. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส

  ก.  ไก่งวง  ต้นสน
  ข. เทียนไข  ซานตาคลอส 
  ค.  ไข่ ฟักทอง ค้างคาว
  ง.  ถุงเท้า ต้นคริสต์มาส

6. สีใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส

  ก.  เขียว แดง ทอง
  ข.  ดำ ม่วง น้ำตาล
  ค.  ขาว ชมพู แดง
  ง.  บรอนซ์ เหลือง ฟ้า

7. เพลงใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับวันคริสต์มาส

  ก.  Auld Lang Syne
  ข.  We wish you a merry christmas
  ค. Jingle Bells
  ง. Loy Krathong

8. คำว่า "คริสต์มาส" ถูกพบว่ามีการกล่าวถึงเป็นครั้งแรกเมื่อใด

  ก.  ค.ศ.1038
  ข.  ค.ศ.1083
  ค.  ค.ศ.1033
  ง.  ค.ศ.1058

9. วันคริสต์มาส อีฟ คือวันใด

  ก. 22  ธันวาคม 
  ข.
  24  ธันวาคม
  ค.
  25  ธันวาคม 
  ง.  
  26  ธันวาคม

10. ตามธรรมเนียมในวันคริสต์มาสผู้คนจะทำกิจกรรมใด

  1. เฉลิมฉลองกับครอบครัว
  2. ทำขนมช็อกโกแลตให้คนรัก
  3. ซื้อของขวัญให้คนในครอบครัว
  4. ไปตักบาตรทำบุญ

  ก.ข้อ 1 และ 2
  ข.ข้อ 2 และ 3
  ค.ข้อ 3 และ4
  ง.ข้อ 1 และ 3 จัดทำโดย
ครูพรรณี  จีนดอน   โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 1   ตำบลเมืองไผ่   อำเภออรัญประเทศ   จังหวัดสระแก้ว  27120
Copyright (c) 2006
Ms.Pannee Chindon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.