ผู้จัดทำ

  

 

 

 

นายไพโรจน์ สิทธิรส
โรงเรียนบ้านทดเจริญ  หมู่ที่  5  ต.ฟากห้วย อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 27120
โทรศัพท์ 08-9845-6610

christmas.gif

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.