ตราประจำจังหวัด

 

 

วิสัยทัศน์ 
คำขวัญ 
ที่ตั้ง 
การปกครอง 
การศึกษา 

 

ตราประจำจังหวัดสระแก้ว

        1. ด้านหลังเป็นภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ
        2. ตอนกลางเป็นภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู
        3. ด้านหน้าเป็นภาพพระพุทธรูปปางสรีระ ประทับยืนบนดอกบัว
        4. ด้านหลังสุดเป็นสระน้ำมีดอกบัว

     คำอธิบาย
     1. ภาพพระอาทิตย์ยามรุ่งอรุณ หมายถึง การที่จังหวัดสระแก้วตั้งอยู่ทางทิศบูรพา
     2. ภาพโบราณสถานปราสาทเขาน้อยสีชมพู เป็นโบราณสถานที่สำคัญในเขตจังหวัดสระแก้ว
     3. ภาพพระพุทธรูปปางสรงน้ำสรีระ  ประทับยืนบนดอกบัว เป็นพระพุทธรูปที่จะสร้างเป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัด
         สูง
     2,536 ซม. (25.36 .) เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ และเป็นนิมิตรหมายแห่งความ  ชุมชื่น  ร่มเย็น

button.gif

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.