วัดอนุบรรพต

 

 

วัดอนุบรรพต 
ปราสาทเขาน้อย 
ตลาดโรงเกลือ 
เขาสามสิบ 
เขาฉกรรจ์ 
ถ้ำน้ำคลองหาด 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าข่องกล่ำบน 
หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิค 
ปราสาทสด๊กก๊กธม 
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
พระสยามเทวาธิราช 

 

 วัดอนุบรรพต(เขาน้อย)

          aniapple_red.gifตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่หนองไทร แยกจาก ถนนสุวรรณศร ตามถนนธนะวิถีทางไปอำเภอตาพระยาระยะทางประมาณ 1 กม. วัดอนุบรรพตนี้ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2468 สมัยราชกาลที่ 6 ภายในวัดมีอุโบสถที่สวยงามมีลักษระแปลกกว่าอุโบสถทั่วไป คือสร้างเป็นฐานรูป สี่เหลี่ยมจตุรัส หลังคาทรงไทย มียอดแหลมสูงประดับตกแต่งแบบศิลปกรรมไทย  ภายในโบสถ์ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองทองเหลืองเก่าแก่

fish_orange_1.gif

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.