ปราสาทเขาน้อย

 

 

วัดอนุบรรพต 
ปราสาทเขาน้อย 
ตลาดโรงเกลือ 
เขาสามสิบ 
เขาฉกรรจ์ 
ถ้ำน้ำคลองหาด 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าข่องกล่ำบน 
หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิค 
ปราสาทสด๊กก๊กธม 
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
พระสยามเทวาธิราช 

 ปราสาทเขาน้อยสีชมพู

          anigray09_next.gifโบราณสถานยอดเขาน้อย  ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองน้ำใส ห่างจากอำเภออรัญประเทศไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 12 กิโลเมตร เขาน้อยเป็นเขาหินปูน สูงจากพื้นราบประมาณ 130 เมตร ตัวปราสาทตั้งอยู่บนยอดเขาเตี้ยๆมีบันไดทางขึ้น  254 ขั้น ประกอบด้วยปรางค์  3 หลัง ซึ่งหักพังลงเหลือเฉพาะปรางค์องค์ลาง  มีทับหลังหินทรายศิลปขอมแบบสมโบร์ไพรกุกสันนิษฐานว่าสร้างในราวพุทธศตวรรษ ที่ 12 เสาประดับ  กรอบประตูรูปแปดเหลี่ยม  ศิลปขอมพนมกุเลน ศิลาจารึกภาษาขอม  และภาษาสันสกฤตระบุมหาศักราช 659 ( พ.ศ.1180 )  และปฎิมากรรมรูปนางมหิสาสุรมรรทินี 8 กร  เมื่อหน่วยศิลปกรที่ 6 ทำการขุดแต่งปราสาทเขาน้อยได้พบทับหลังหินทราย  และโบราณวัตถุอื่นๆ จำนวนมาก  ขณะนี้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรี

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.