ตลาดโรงเกลือ

 

 

วัดอนุบรรพต 
ปราสาทเขาน้อย 
ตลาดโรงเกลือ 
เขาสามสิบ 
เขาฉกรรจ์ 
ถ้ำน้ำคลองหาด 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าข่องกล่ำบน 
หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิค 
ปราสาทสด๊กก๊กธม 
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
พระสยามเทวาธิราช 

ตลาดโรงเกลือ

         anipink02_pulse_next.gifตั้งอยู่บ้านคลองลึก ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ ห่างจากประตูชัย  ประมาณ  500 เมตร คำว่าโรงเกลือเป็นคำที่ใช้เรียก สถานที่ดังกล่าวมาตั้งแต่เดิมเพราะในอดีตตรงบริเวณนั้นเป็นสถานที่ใช้เก็บเกลือ  เพื่อนำไปขาย ให้กับชาวกัมพูชานำไปใช้ทำปลาเค็ม ต่อมา  ความจำเป็นต้องใช้เกลือลดน้อยลงประกอบกับเกิดภัยการสู่รบภายในประเทศกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2522 - 2536 ทำให้ชางกัมพูชาประสบกับทุพภิกขภัย ประเทศไทย จึงได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว
         anipink02_pulse_next.gifตลาดโรงเกลือจัดเป็นตลาดที่ขายเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องมือ เครื่องใช้ ที่จำเป็นแก่การครองชีพ  มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2534 และได้ใช้คำว่า " ตลาดโรงเกลือ "  แต่ในปัจจุบันตลาดดังกล่างได้พัฒนาขึ้นมาเป็นตลาดชายแดนที่มีขนาดใหญ่โตมาก  มีสินค้าราคาถูกนานาชนิดทั้งของไทย  เขมร  เวียดนาม  จีน มาวางขายให้กับประชาชนทั่วๆไป และนักท่องเที่ยวชายแดนในแต่ละวัน จะมีประชาชนเข้าเข้ามาจับจ่าย  ซื้อของราคาถูก เฉลี่ยวันละ 10,000 คนซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดการค้าชายแดน ที่ทำเงินรายได้เข้าประเทศที่ใหญ่ที่สุด

bar_green.gif

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.