เขาสามสิบ

 

 

วัดอนุบรรพต 
ปราสาทเขาน้อย 
ตลาดโรงเกลือ 
เขาสามสิบ 
เขาฉกรรจ์ 
ถ้ำน้ำคลองหาด 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าข่องกล่ำบน 
หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิค 
ปราสาทสด๊กก๊กธม 
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
พระสยามเทวาธิราช 

 

แหล่งพักผ่อนหย่อนใจเขาสามสิบ

          bullet_pieces.gifโครงการพัฒนาที่ราบเชิงเขาฉกรรจ์ (บ้านเขาสามสิบ) ตั้งอยู่ ณ บ้านเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ ์เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ธรรมชาติยังคงสมบูรณ์ สงบเงียบ น่าไปสัมผัสมิใช่น้อย

roll.gif

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.