สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

 

 

วัดอนุบรรพต 
ปราสาทเขาน้อย 
ตลาดโรงเกลือ 
เขาสามสิบ 
เขาฉกรรจ์ 
ถ้ำน้ำคลองหาด 
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าข่องกล่ำบน 
หมู่บ้านหัตถกรรมจักสานล้อมเซรามิค 
ปราสาทสด๊กก๊กธม 
สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น 
พระสยามเทวาธิราช 

 

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น

          สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด เป็นแหล่งผลิตน้ำนมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ มรสมาชิกกว่า 1,000 ราย และโคนมนับหมื่นตัว ผลิตน้ำนมดิบได้ 70 ตัน ต่อวัน มีระบบการจัดการที่ดีจนได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ประจำปี  2540  ตั้งอยู่หมู่  1  ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

จัดทำโดย
นายไพโรจน์ สิทธิรส โรงเรียนบ้านทดเจริญ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
Copyright (C) 2006
Mr.Phirogn Sittiros. All rights reserved.จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.