แบบทดสอบ ชุดที่ 1

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ  5  ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด

 

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. สาเหตุใดทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานโดยเกิดจากเครื่องอุปกรณ์และวัสดุต่าง ๆ

  ก.  ขาดความรอบคอบ
  ข.  ไม่วางแผนการทำงาน
  ค.  ใช้เครื่องมือผิดประเภท
  ง.  สุขภาพไม่ดี  เหน็ดเหนื่อยเกินไป
2. ข้อใด  ไม่ใช่การป้องกันตนเองในขณะที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า
  ก. ใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดกุม 
  ข.  ใส่ถุงมือ  สวมรองเท้ายาง
  ค.  ควรยืนบนพื้นที่แห้งขณะทำงาน
  ง.  ควรตัดกระแสไฟฟ้าก่อนทุกครั้งก่อนการตรวจซ่อม
3. ก่อนใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรควรปฏิบัติตนอย่างไร

  ก.  ศึกษาวิธีการใช้ให้ดีก่อน
  ข.  ใส่ถุงมือทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย
  ค.  ทำความสะอาดขณะเครื่องจักรทำงานอยู่
  ง.  ดูว่าแพงหรือไม่  ถ้าซื้อมาราคาแพงแสดงว่าคุณภาพต้องดี

4. วิธีการป้องกันอุบัติเหตุคือข้อใด

  ก. ใช้เครื่องมือสำหรับซ่อมจนใกล้จะพัง 
  ข.  ทำความสะอาดสถานที่ทำงานนาน ๆ ครั้ง
  ค.  ระมัดระวังตนเองอยู่ตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน
  ง.  จัดสถานที่ทำงานมุมแคบและเล็กเพื่อสะดวกในการทำงาน

5. หลักในการช่วยชีวิตยามฉุกเฉินเป็นอย่างไร

  ก. ถ้าผู้ป่วยอาการสาหัส ควรลองรักษาด้วยตนเองก่อนถึงจะนำส่งโรงพยาบาล 
  ข. ก่อนนำผู้ป่วยไปหาแพทย์ควรได้รับการปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 
  ค.  ถ้าผู้ป่วยประสบอุบัติเหตุควรลองขยับตัวดูว่ามีส่วนใดหัก  ขณะรอการปฐมพยาบาล
  ง.  ให้ผู้ป่วยอยู่ใกล้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวผู้ป่วยเพื่อช่วยกันคิดหาวิธีการช่วยเหลือปฐมพยาบาล

6. เมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าตาควรปฐมพยาบาลขั้นแรกโดยวิธีใด

  ก. ควรลืมตาในน้ำสะอาด 
  ข.  ควรลืมตาในน้ำยาล้างตา
  ค.  ควรลืมตาในน้ำผสมแอลกอฮอล์เจือจาง
  ง.  ควรหลับตาไว้ก่อน  แล้วรีบไปพบแพทย์

7. หลักการทั่วไปในการช่วยเหลือผู้ป่วยกระดูกหัก  ทำได้อย่างไร

  ก.  รีบหามส่งโรงพยาบาลทันที
  ข.  เข้าเฝือกทันทีด้วยวิธีที่ถูกต้อง
  ค.  รีบดึงผู้ป่วยออกจากสถานที่เกิดเหตุทันที
  ง.  ถูกทุกข้อ

8. ถ้าข้อเคลื่อนในขณะปฏิบัติงานจะมีหลักการปฐมพยาบาลอย่างไร

  ก.  ดึงข้อให้เข้าที่ทันที
  ข.  ให้นอนคว่ำใส่เปลแข็งทันที
  ค. ประคบด้วยน้ำร้อนหรือน้ำเย็น 
  ง.  ใช้ผ้าพันไว้เพื่อจะได้เดินสะดวก

9. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุผู้ป่วยถูกของมีคมบาด  และมีโลหิตไหลควรปฐมพยาบาลอย่างไรเป็นอันดับแรก

  ก.  ห้ามเลือด
  ข.  ติดปลาสเตอร์ยา
  ค. ทายาป้องกันการอักเสบ 
  ง.  เช็ดบาดแผลด้วยแอลกอฮอล์

10. เมื่อพบผู้ป่วยที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูดและหัวใจหยุดเต้น  ควรปฐมพยาบาลอย่างไร

  ก.  ผายปอด
  ข. จับผู้ป่วยพาดบ่าแล้ววิ่งไปรอบ ๆ
  ค. นวดแขนและขาของผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะฟื้น
  ง. ใช้สองมือซ้อนกันออกแรงกดบริเวณทรวงอกของผู้ป่วย 

 จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.