อันตราย

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ   5   ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด

 

สาเหตุ 
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
แนวทาง 
การป้องกันอุบัติเหตุ 

 

                                             astronomy_hot.gif  ในการทำงานนั้น  ผู้ปฏิบัติงานช่างจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก  เพราะถ้าประมาท
เลินเล่อ  ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่องานและทรัพย์สินโดยใช่เหตุ  หรือบางครั้งอาจจะเกิดอันตรายถึงพิการหรือเสียชีวิตได้ ความปลอดภัยในการทำงานย่อมเป็นสิ่งปรารถนาของทุก ๆ คนการรู้จักวิธีการทำงาน  รู้จักวิธีใช้เครื่องมือด้วย ความระมัดระวัง  ไม่ประมาทจะช่วยขจัดปัญหาอุบัติเหตุได้มาก  เครื่องมือทุกชนิดถึงแม้ได้ออกแบบไว้อย่างเหมาะสม แต่ก็อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้  ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้เครื่องมือ
ควรระมัดระวังอยู่
astronomy_hot.gif

  

 

 

 

จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.