หลักการ   5   ส.

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ   5   ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด
สะดวก 
สะอาด 
สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย 

 

 

                                                     หลักการเกี่ยวกับความปลอดภัย
         เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ควรยึ ดหลักการทที่เรียกว่า 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษรธ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เหมาะสมกับสภาพทำให้การปฏิบัติงานดำเนินไปด้วยดีมีความปลอดภัย และมีผลเป็นที่พึงพอใจ โดยเขียนเป็นตาราง

                                                1. สะสาง   
         
หลักการ
         การขจัดสิ่งของที่ไม่ต้องการออก
         
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. เสียเวลาค้นหาสิ่งของ
         2. ตรวจสอบยากกว่ามีของที่ต้องการอยู่หรือไม่
         3. สถานที่ปฏิบัติงานมีน้อย
         4. สิ้้้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการดูแล
      
ผลจากการดำเนินงานbeverage_04.jpg
         1. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย
         2. มีพื้นที่ว่างปฏิบัติงาน
         3. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
         4. ขจัดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน

 

 

จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.