สะดวก

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ   5   ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด
สะดวก 
สะอาด 
สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย 

                                        egg.jpg  2. สะดวก   

         หลักการ
         จัดของที่ีใช้ให้เป็นระเบียบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย
         
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. ดูแลรักษายาก
         2. เป็นบ่อเกิดของอุบัติเหตุ
                             3. เสียเวลาค้นหา
      
ผลจากการดำเนินงาน
         1. รักษาคุณภาพต่างๆของสิ่งของต่างๆได้ง่าย
         2. ลดการเกิดอุบัติเหตุ
         3. ไม่เสียเวลาในการหยิบใช้           
         4. ตรวจสอบสิ่งของได้ง่ายขึ้น

 

 

จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.