สะอาด

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ   5   ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด
สะดวก 
สะอาด 
สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย 

 

                                               fruit_01.jpg 3. สะอาด   
         หลักการ
         ทำความสะอาดสถานที่ปฏิบัติงาน เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆให้เรียบร้อย
         
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. สถานที่ปฏิบัติงานรกรุงรัง
         2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆชำรุดเสียหาย วางไม่เป็นระเบียบ
      
ผลจากการดำเนินงาน
         1. สถานที่ปฏิบัติงานสะอาด เหมาะกับการฝึกปฏิบัติงาน
         2. เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในสภาพที่สามารถนำมาใช้ได้ทันที

 

 

จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.