สุขลักษณะ

Homeผู้จัดทำแบบทดสอบ ชุดที่ 1อันตรายหลักการ   5   ส.การปฐมพยาบาลการห้ามเลือด
สะดวก 
สะอาด 
สุขลักษณะ 
สร้างนิสัย 

 

                                     cheese.gif4. สุขลักษณะ   
         หลักการ
         จัดสถานที่ฝึกปฏิบัติงานให้ถูกสุขลัษณะเพื่อสุขภาพอนามัยของตนเองและผู้ร่วมงาน
         
ผลจากการที่ไม่ดำเนินการ
         1. เกิดมลภาวะต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง อับชื้น กลิ่น เสียงดัง
                             2. เสียสุขภาพจิต
                             3. ไม่กระตือรือร้น
      
ผลจากการดำเนินงาน
         1. สถานที่ปฏิบัติงานมีความร่มรื่นปลอดโปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี 
         2. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี
  

 

 

จัดทำโดย
ครูราตรี  ลภะวงศ์  โรงเรียนอรัญประเทศ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาาสระแก้ว  เขต  2
Copyright(c)2006  
Ms. Ratree Lapawong .All  rights  reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.