ผู้จัดทำ

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

 

 

          

lily03.jpg

Mr.somchit masnguluam

ชื่อ : นายสมจิตร มาศงูเหลือม
เิกิด :  7 ก.พ. 2521
การศึกษา :   คบ.ฟิสิกส์(วิชาโทคณิตศาสตร์)   วทม.(ฟิสิกส์ศึกษา) 
อาชีพ : รับราชการครูตำแหน่ง คศ.1 โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว
e-mail : jitti365@yahoo.com    โทร  08-0635-2514

 


Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

 

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.