พลังงานที่ทำงานได้

 

Homeงาน ( Work)พลังงาน(Energy)พลังงานที่เก็บสะสมไว้พลังงานที่ทำงานได้พลังงานรูปแแบบอื่น ๆผู้จัดทำ

 

พลังงานความร้อน 
พลังงานเสียง 
พลังงานแสง 
พลังงานอิเล็กทรอนิกส์ 
พลังงานจลน์ 

 

 พลังงานที่ทำงานได้

         คือ พลังงานที่ได้จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ให้ได้พลังงานออกมาหลายรูปแแบเช่น

   พลังงานความร้อน

   พลังงานแสง

   พลังงานเสียง

   พลังงานอิเล็กทรอนิกส์

   พลังงานจลน์ 

 

จัดทำโดย
นายสมจิตร มาศงูเหลือม โรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
Copyright(c)2006 Mr.Somchit masnguluam.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550

 

 

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.