ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

 นายธนวัฒน์ วงษ์เส็ง

ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองเรือ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

เบอร์โทรศัพท์ 087-1498235

 parade.gif

จัดทำโดย
นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง  โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 Copyright ( c ) 2006
Mr.tanawat Wongsang.All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.