สีตัวอักษร 
ตัวหนา 
ตัวเอียง 
ขีดเส้นใต 

 

 

 

 

เปลี่ยนตัวอักษร

christmas.gif

ในกรณีที่มีการพิมพ์เอกสารไว้แล้ว และต้องการปรับ

และขนาดตัวอักษร มีขั้นตอนดังนี้

  • ป้ายดำเลือกข้อความที่ต้องการจะปรับแต่ง

     
  •     คลิกเปลี่ยนรูปแบบที่ช่อง แบบตัวอักษร

flower_wind.gif
 

 

 

จัดทำโดย
นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง  โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 Copyright ( c ) 2006
Mr.Tanawat Wongsang.All rights reserved.
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.