การสร้างลำดับเลข

 

 flower_wind.gif

 

การลบลำดับเลข 
การเพิ่มลำดับเลข 
สร้างตาราง 
ขนาดตาราง 

 

 

 

การสร้างลำดับเลข

ในกรณีที่จะพิมพ์งานที่เป็นรูปแบบหัวข้อ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียงลำดับหัวข้อในการนำเสนอ จะต้องกำหนดคำสั่งลำดับเลขให้กับงานเอกสาร โดยมีขั้นตอนในการสร้างได้ดังนี้

คลิกปุ่ม ลำดับเลข พิมพ์ข้อความที่ต้องการ  

 

ในกรณีที่จะเพิ่มลำดับเลข ให้คลิกด้านท้ายข้อความ แล้วกดปุ่ม Enter ที่ คีย์บอร์ด จะเห็นว่าได้ปรากฏตัวเลขต่อเนื่องมาจากข้อความด้านบน

 


จัดทำโดย
นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง  โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 Copyright ( c ) 2006
Mr.Tanawat Wongsang.All rights reserved.
 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.