ข้อความลงตาราง


 

light.gif

 

 

แทรกรูปภาพ 
รูปภาพจากที่อื่น 
ตัวอักษรศิลป 
การสร้างตัวอักษร 

 

 

การเขียนข้อความลงในตาราง

ในตัวอย่างจะจัดเรียงตัวอักษรให้วางกึ่งกลางในตาราง แดรกเมาส์เลือกตารางทั้งหมด คลิกตัวเลือกจัดเรียงตัวอักษรกึ่งกลาง

 

 

 

 ทดลองพิมพ์ตัวเลขในตารางตามต้องการ

                

 

 

จัดทำโดย
นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง  โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 Copyright ( c ) 2006
Mr.Tanawat Wongsang.All rights reserved.
 
จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.