การแทรกเลขหน้า

 

bar_green_1.gif

 

 

การแทรกเลขหน้า 
การแทรกเลขหน้า 
พิมข้อความเลขหน้า 
การพิมพ์ข้อความ 

 

การแทรกเลขหน้า1

ในการสร้างเอกสารที่มีจำนวนหน้าหลายๆ หน้า ควรจะมีการกำหนดเลขหน้าให้กับเอกสารนั้นๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเปิดเอกสาร 

คลิกเมนู แทรก > หมายเลขหน้า

 

 

 

จัดทำโดย
นายธนวัฒน์  วงษ์เส็ง  โรงเรียนบ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
 Copyright ( c ) 2006
Mr.Tanawat Wongsang.All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2006 www.thaigoodview.com. All rights reserved.