เกี่ยวกับผู้จัดทำ

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำวงจรไข่ตกการปฏิสนธิการเลือกเพศบุตรฝาแผด

 

 

ชื่อ - สกุล

นายนภาดล   วิภาวิน

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ที่ทำงาน

โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ อำเภอคำตากล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3

การศึกษา

คุรุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา สถาบันราชภัฎสกลนคร

วิชาที่สอน

สุขศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โทรศัพท์

ที่บ้าน 042-791568 มือถือ 06-2411714

email

crumu@hunsa.com

Website

http://school.obec.go.th/khamtakla

 

 

 

 


จัดทำโดยครูนภาดล   วิภาวิน
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
Copyright (c) 2004 napadol   wipawin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.