ฝาแผด

  

Homeเกี่ยวกับผู้จัดทำวงจรไข่ตกการปฏิสนธิการเลือกเพศบุตรฝาแผด

 

 


ฝาแฝดคู่เหมือน (Identical Twins)
                   เป็นผลมาจากการที่ไข่ผสมแล้วแบ่งตัวเป็น 2 เซลล์แยกจากกัน แต่ละเซลล์เกิดเป็นทารกแต่ละคน ทั้งนี้เพราะเดิมทารกแฝดชนิดนี้มาจากเซลล์เดียวกันก่อนที่จะแยกกัน ทำให้มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน จึงมีลักษณะหน้าตาคล้ายคลึงกัน เป็นทารกเพศเดียวกัน และใช้รกอันเดียวกัน

ฝาแฝดไม่เหมือนกัน (Non-Identical Twins)
                   ฝาแฝดชนิดนี้พบได้บ่อยกว่าฝาแฝดเหมือน เป็นผลมาจากการตกไข่ 2 ใบและถูกผสมโดยอสุจิ 2 ตัว ทารกในครรภ์แต่ละคนมีรกของตัวเอง อาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือไม่เป็นก็ได้ และอาจมีหน้าตาไม่เหมือนกันมากนัก โดยมีหน้าตาเหมือนพี่น้องธรรมดาทั่วไปมากกว่าก็ได้ ฝาแฝดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 1 ใน 80 ครั้งของการตั้งครรภ์ คู่สามีภรรยามีโอกาสได้ลูกแฝดหากมีญาติของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นฝาแฝด แต่การมีฝาแฝดสาม หรือฝาแฝดสี่ เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยาก แม้ว่าปัจจุบันมีการใช้ยาเข้าช่วยในการทำให้เกิดการปฏิสนธิจนเป็นเรื่องธรรมดาก็ตามจัดทำโดยครูนภาดล   วิภาวิน
โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์  อำเภอคำตากล้า  จังหวัดสกลนคร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3
Copyright (c) 2004 napadol   wipawin. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547

thaigoodview.com Version 12.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2004 www.thaigoodview.com. All rights reserved.