ผู้จัดทำ
 

ผู้จัดทำผลที่คาดหวังแบบทดสอบก่อนเรียนวิ่งระยะสั้นแบบทดสอบหลังเรียน
 

 

ไม่คาดคิดว่า  ตัวเราเองจะทำได้

ด้วยวัยขนาดนี้   ง่ายกว่าที่คิด

ขอขอบพระคุณท่านวิทยากร

คุณครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

นายโฆสิต รัตนโสภณ

ครูโรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)

ต.แควอ้อม

อ.อัมพวา

จ.สมุทรสงคราม  75110

โทร. 0-3475-2003

51/1 หมู่ 8   ต.กระดังงา

อ.บางคนที

จ.สมุทรสงคราม  75120

โทร. 0-3473-0291,

         0-9048-8759

จัดทำโดยครูโฆสิต รัตนโสภณ

โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Copyright[c] 2005 Mr.Kosit Ratanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.