วิ่งระยะสั้น
 

ผู้จัดทำผลที่คาดหวังแบบทดสอบก่อนเรียนวิ่งระยะสั้นแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

การวิ่งระยะกลาง 
การวิ่งระยะไกล 
วิ่งผลัด 
วิ่งข้ามรั้ว 

 

 

 

 

 

 

  

การวิ่งระยะสั้น

        การวิงระยะสั้นของกรีฑา หมายถึง การวิ่งในระยะทางการวิ่งไม่เกิน 400 เมตร ซึ่งผู้วิ่งต้องอยู่ในช่อง
วิ่งของตนเองตลอดระยะทาง

 

จัดทำโดยครูโฆสิต รัตนโสภณ

โรงเรียนวัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) ต.แควอ้อม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Copyright[c] 2005 Mr.Kosit Ratanasopon. All rights reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.