รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

Homeผู้จัดทำรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปวงกลม

red_spot.gif  

แบบทดสอบก่อนเรียน 
รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก 
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 
รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
รูปสี่เหลี่ยมคางหมู 
แบบทดสอบหลังเรียน 

 

     รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก คือรูปสี่เหลี่ยมที่มีมุมทุกมุมเป็นมุมฉาก

 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า           รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ไปผู้จัดทำ 

fish_blue.gif 

จัดทำโดยครูอรพรรณ อินทโชติ
โรงเรียนวัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Copyright[c]2005 MissOrapun Intachod All right reaerved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2548

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail:
webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.